Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghịch lý 'vốn chờ công trình'
thanh toán vốn đầu tư
(TBTCO) - Thực trạng cố hữu từ nhiều năm nay với nghịch lý "vốn chờ công trình" do việc giải ngân các công trình sử dụng vốn NSNN còn rất chậm. Chính vì lẽ đó, ngày 7/10, KBNN đã tổ chức tọa đàm giải ngân vốn đầu tư nhằm đưa ra những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn của năm 2014.