Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghiêm ngặt
(TBTCO) - Không quá lạc quan trước chỉ tiêu an toàn nợ, Bộ Tài chính bày tỏ quan điểm, việc huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ công, nợ nước ngoài cần phải tiến hành một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt, có mục tiêu chiến lược cụ thể.