Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghiên cứu
Kế hoạch và đầu tư
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định giảm một loạt đầu mối của Viện Chiến lược phát triển, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Trung tâm Thông tin và dự báo khoa học xã hội quốc gia và Học viện Chính sách và phát triển.
giay
(TBTCVN) - Theo ông Đặng Văn Sơn, Viện trưởng Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylo, để quá trình tổ chức thực hiện chuyển đổi các viện nghiên cứu công lập thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) thành công.
vay nợ
(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần chủ động nguồn lực tài chính, nghiên cứu vay vốn theo phương thức tự vay, tự trả trên thị trường trong nước hoặc quốc tế, không có bảo lãnh chính phủ để đảm bảo cơ cấu lại các khoản nợ công, giảm tỷ trọng nợ vay nước ngoài.
hoi
(TBTCVN) - Trong những năm qua, cơ chế, chính sách tài chính cho quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) đã từng bước được đổi mới, hoàn thiện, linh hoạt, tạo điều kiện triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020.
Nuôi trồng thủy sản
(TBTCO) - Các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập muốn chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính một cách hiệu quả, trước tiên bản thân các tổ chức khoa học và công nghệ cần phải có quyết tâm và năng động hơn.
Viện chiến lược
(TBTCO) - Quy chế mới về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ của Bộ Tài chính quy định cụ thể, rõ ràng về quy trình đề xuất nhiệm vụ, tuyển chọn, giao nhiệm vụ KH&CN cho các tổ chức, cá nhân; quy trình kiểm tra, đánh giá, thanh lý hợp đồng KH&CN.
lo
(TBTCO) - Mục tiêu của Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) là xây dựng một lực lượng nòng cốt các chuyên gia hàng đầu về AI cho Tập đoàn Vingroup nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là ươm mầm cho những tài năng về AI cho Việt Nam trong tương lai.
giấy
(TBTCO) - Các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Công thương còn khó khăn trong việc xác định giá trị nên việc chuyển đổi, hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) từ các viện nghiên cứu còn rất hạn chế.
tt
(TBTCO) - Cần cố gắng để vào dịp 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, đất nước có sự chuyển biến căn bản, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.