Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghiên cứu khoa học
Viện chiến lược
(TBTCO) - Quy chế mới về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ của Bộ Tài chính quy định cụ thể, rõ ràng về quy trình đề xuất nhiệm vụ, tuyển chọn, giao nhiệm vụ KH&CN cho các tổ chức, cá nhân; quy trình kiểm tra, đánh giá, thanh lý hợp đồng KH&CN.
nghiên cứu cơ bản
(TBTCO) - Nghiên cứu cơ bản là tiền đề quan trọng để hình thành nên các công trình khoa học ứng dụng phục vụ cho đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc đầu tư cho nghiên cứu cơ bản hiện nay chủ yếu từ ngân sách nhà nước (NSNN) mà chưa thu hút được nguồn lực từ xã hội.
hoi
(TBTCVN) - Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được đặc biệt quan tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học, Học viện Tài chính cũng không nằm ngoài xu hướng này.
hội thảo
(TBTCO) - Để nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học được các trường đại học đặc biệt quan tâm. Phóng viên TBTCVN vừa có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Hữu Hồng Thái - Phó Hiệu trưởng Đại học Tài chính - Marketing xoay chủ đề trên tại trường.
t
(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức cuộc thi Sáng tạo dịch vụ dành cho mọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có những ý tưởng, giải pháp sáng tạo áp dụng vào các lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
HVTC
(TBTCVN) - Tăng cường đào tạo kỹ năng mềm, gắn với nghiên cứu khoa học để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo là những mục tiêu trọng tâm trong năm học mới 2018 – 2019 của trường Đại học Tài chính - Quản Trị kinh doanh.
nc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 79/2018-TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
phái sinh
(TBTCO) - Ngày 21/8/2018, tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hơn 50 trường đại học hàng đầu Việt Nam; đồng thời, công bố định hướng trở thành tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp quốc tế trong tương lai.
biển Việt nam
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.