Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngô Hữu Lợi
tư vấn thuế
(TBTCO) - Ngành Tài chính là một trong các bộ, ngành hưởng ứng tích cực Ngày pháp luật Việt Nam (9/11). Đây là dịp đẩy mạnh công tác xây dựng, thực hiện và phổ biến pháp luật về tài chính - ngân sách, góp phần đưa chính sách tài chính “gần dân” hơn, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp (DN).
Việc cắt giảm và đơn giản các điều kiện ĐTKD sẽ giảm chi phí tuân thủ và thời gian cho doanh nghiệp.
(TBTCVN) - Với nỗ lực và quyết tâm cao, Bộ Tài chính đã hoàn thiện đúng tiến độ trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐTKD) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình.
Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính
(TBTCO) - Ngày 10/7, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dự và đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong bối cảnh còn nhiều khó khăn...
Cán bộ thuế hướng dẫn khách hàng đến làm thủ tục quyết toán thuế
(TBTCVN) - “Quán triệt một cách triệt để các nghị quyết của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 – 2021 chú trọng vào một số nội dung trọng tâm như Xây dựng bộ máy tinh gọn, tái cơ cấu và đảm bảo ngân sách nhà nước, nợ công…
trang 6
(TBTCVN) - Đây là đánh giá của ông Ngô Hữu Lợi – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) về những mục tiêu trọng tâm trong Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 – 2021 khi trao đổi với phóng viên TBTCVN.
cac
(TBTCVN) - Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) được coi là sự tiếp sức vô cùng quan trọng, giúp DN tháo gỡ khó khăn, vươn lên phát triển.
trang 6
(TBTCVN) - Bộ Tài chính quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nên hàng năm có số lượng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được xây dựng, ban hành rất lớn. Hệ thống pháp luật tài chính đã tiếp tục hoàn thiện cả về nội dung, hình thức, số lượng và chất lượng văn bản QPPL.
Lấy ý kiến DN
(TBTCVN) - Cho đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện các văn bản pháp luật, qua đó ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn áp dụng trong các hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính, đáp ứng yêu cầu đồng bộ hệ thống pháp luật.
Tới năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm
(TBTCVN) - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2016/NQ-CP (ngày 28/4/2016), bám sát mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động cho toàn ngành Tài chính.