Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngô Văn Minh
NVM
(TBTCO) - Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư dự án sân bay Long Thành, bên lề kỳ họp Quốc hội, các ĐB có ý kiến khá khác nhau về dự án này.
Danh Ut
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định trước Quốc hội rằng việc loại bỏ khỏi quy hoạch 424 dự án thủy điện không gây thiệt hại gì đáng kể. Tuy nhiên, ý kiến này chưa thuyết phục được ĐB Quốc hội.