Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
VIcem
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) năm 2018.
TTA
(TBTCO) - Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác điều hành giá điện, trong đó giải thích cụ thể nhiều vấn đề báo chí nêu như thời điểm tăng giá điện, có hay không việc giá điện "gánh" lỗ ngoài ngành, số dư tiền gửi hơn 42.000 tỷ đồng của EVN…
ban le
(TBTCO) - Hãng H&M của Thụy Điển sẽ mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên ở Việt Nam trong năm 2017, cho thấy xu hướng quan tâm tới thị trường bán lẻ Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.
tiền lương
(TBTCO) - Chính phủ sẽ xây dựng phương án để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công những năm tiếp theo trên cơ sở cơ cấu các khoản chi, thúc đẩy cải cách mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công, giảm áp lực bố trí chi từ NSNN để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương.
thoái vốn ngoài ngành
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm, các đơn vị đã thoái được 2.921 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành, thu về 5.767 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới, những trường hợp đầu tư ngoài ngành đang thua lỗ, khẩn trương có phương án thoái vốn để cắt lỗ.
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - So với số liệu đã được công bố trước đó, trong tháng 5/2016 cả nước chỉ cổ phần hóa thêm được 2 DNNN, thoái thêm được 32,9 tỷ đồng giá trị sổ sách và thu về 212,5 tỷ đồng.
cổ phần hóa, khách sạn kim liên
(TBTCO) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính đến hết tháng 4/2016, cả nước đã cổ phần hóa được 34 DNNN, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa của 60 DN, đang xác định giá trị DN của 79 DN.
thoái vốn nhà nước ngoài ngành
(TBTCO) - Theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước gửi báo cáo về lộ trình thoái vốn giai đoạn 2016-2020 trước ngày 31/1/2016, nhưng đến thời điểm này, Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo của các đơn vị.
thoái vốn ngoài ngành
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển DN cho biết, đến hết năm 2015, đã có 9.924 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành được thoái, thu về 15.004 tỷ đồng, bằng 1,5 lần giá trị sổ sách. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 60% tổng ngoài ngành chưa thoái xong.