Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngoại quan
quảng ninh
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của doanh nghiệp tại cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước và TP. Móng Cái, Quảng Ninh.
BR_VT
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định công nhận bãi ngoại quan của Công ty TNHH kho vận cảng Bàn Thạch, trên cơ sở đề xuất của Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu.
Bình Dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định công nhận kho ngoại quan tại TP. Hồ Chí Minh và mở rộng điểm thu gom hàng tại Bình Dương cho doanh nghiệp trên cơ sở đề xuất của Cục Giám sát quản lý về hải quan.
quảng ninh
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan quyết định thu hẹp kho ngoại quan của Công ty TNHH sản xuất Hoàng Thành tại Quảng Ninh và Công ty cổ phần dịch vụ cảng Hải Phòng trên cơ sở đề xuất của Cục Giám sát quản lý về hải quan.
hồ chí minh
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan quyết định công nhận cho Công ty cổ phần kho vận Tân Cảng được mở rộng kho ngoại quan theo đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
bà rịa-vũng tua
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định công nhận bãi ngoại quan của Công ty TNHH cảng tổng hợp Cái Mép, theo đề nghị của Cục Hải quan Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu.
quản lý nợ nước ngoài quốc gia
(TBTCO) - Ngày 26/1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế và các chuyên gia quốc tế tổ chức Hội thảo trực tuyến về Quản lý nợ nước ngoài quốc gia.
hải phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan quyết định thu hẹp kho ngoại quan của Công ty TNHH sản xuất Hoàng Thành theo đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục Hải quan Hải Phòng.
HQ
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Katoen Natie Việt Nam, theo đề nghị của Cục Hải quan Đồng Nai.