Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngoài quốc doanh
khanh hoa
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, đến tháng 7/2019, khối doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh nộp ngân sách đạt 2.264 tỷ đồng, bằng 46,2% tiến độ dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018.
ho kinh doanh
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Luyện – Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, đến tháng 7/2019, khối doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh nộp ngân sách đạt 850,8 tỷ đồng, bằng 54,2% tiến độ dự toán, tăng 8,1% (so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện).
bac ninh
(TBTCO) - Nhờ tập trung xử lý thu hồi nợ đọng, tổ chức thanh kiểm tra thuế theo kế hoạch và đôn đốc người nộp thuế (NNT) nộp kịp thời các khoản phải nộp vào ngân sách, đến 30/6, Cục Thuế Bắc Ninh thu ngân sách đạt 12.245 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán, tăng 5,5% (so với cùng kỳ năm 2018).
chi cục thuế thuận thành bắc ninh
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, lũy kế đến tháng 4/2019, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn nộp ngân sách đạt 855 tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm, tăng 19% (so với cùng kỳ thực hiện).
hộ kinh doanh
(TBTCO) - Đại diện Chi cục Thuế thành phố (TP) Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, tính đến tháng 3/2019, đơn vị thu ngân sách đạt 43 tỷ đồng. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20,8 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 10,7 tỷ đồng; thu từ thuế trước bạ đạt 4,2 tỷ đồng…
cục thuế thanh hóa
(TBTCO) - Cục Thuế Đồng Nai vừa công khai danh sách 82 doanh nghiệp (DN) nợ trên 267,1 tỷ đồng tiền thuế trên cổng thông tin cơ quan thuế. Trong đó, khối DN ngoài quốc doanh nợ trên 246,1 tỷ đồng; khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nợ trên 21 tỷ đồng.
thái nguyên
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Thái Nguyên, đến 30/11/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 9.437 tỷ đồng, bằng 95,6%, tăng 10,8% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh đạt 1.626,6 tỷ đồng, bằng 109,9% so với dự toán pháp lệnh.
cục thuế quảng nam
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam cho biết, đến 30/9 Chi cục Thuế huyện Nam Giang đã thu đạt hơn 17,6 tỷ đồng, hoàn thành 102% dự toán thu ngân sách cả năm do cục thuế giao. Với kết quả trên, Chi cục Thuế Nam Giang đã "về đích" trước 3 tháng so với kế hoạch.
cục thuế nam định
(TBTCO) - Ông Trịnh Quang Hưng - Cục trưởng Cục Thuế Nam Định cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh có 5.692 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang hoạt động. Đến tháng 8, khối doanh nghiệp này nộp ngân sách đạt 121 tỷ đồng, đạt 37% dự toán năm.