Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngoại tệ tháng 3
đô la mỹ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2020. Theo đó, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ trong tháng này thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với đồng đô la là 1USD = 23.217 VND.
KBNN
(TBTCO) - 1 USD = 22.439 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 3/2018 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).
ngoại tệ
(TBTCO) - KBNN vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi NSNN bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 3/2015.