Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa người chết vì tai nạn giao thông
tai nạn giao thông
(TBTCO) - Theo Bộ Giao thông Vận tải, 10 tháng đầu năm 2014, cả nước đã xảy ra 20.801 vụ tai nạn giao thông, làm 7.475 người chết, làm bị thương 19.973 người.