Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa người có uy tín
nguoi co uy tin
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp và bổ sung cho 3 tỉnh Đắk Nông, Quảng Nam và Điện Biên để thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
dân tộc thiểu số
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa duyệt chi số tiền hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
(TBTCO) - Đó là số tiền Bộ Tài chính tạm xác định nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho 1.171 đối tượng, tại tỉnh Yên Bái năm 2013.
(TBTCO) - Đó là tổng số tiền Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu cho hai tỉnh Thái Nguyên và Hà Giang để có nguồn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013.
(TBTCO) - Đây là tổng số tiền mà NSTW sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước trong năm 2013, theo công văn số 13188/BTC-NSNN vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp ký ban hành.
gialang
(TBTCO) - 191 triệu đồng là con số tạm tính của Bộ Tài chính, về mức kinh phí NSTW cần hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình thực hiện chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013, cho 106 đối tượng (giảm 683 triệu đồng so với số địa phương báo cáo).