Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa người dân Hy Lạp
Người dân Hy Lạp chi tiêu thế nào để bảo vệ tiền của mình trong thời khủng hoảng
(TBTCO) - Người dân Hy Lạp đang "hoảng loạn" đi mua sắm bằng thẻ tín dụng vì lo ngại ngày càng gia tăng đối với khủng hoảng kinh tế và chính sách hạn chế rút tiền mặt khỏi ngân hàng.