Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa người kế nhiệm
Lá thư thứ 50 của Warren Buffett: đề cập đến người kế nhiệm
(TBTCO) - Trong suốt 50 năm ở cương vị lãnh đạo của Berkshire Hathaway, Warren Buffett đã phát triển Berkshire Hathaway từ một công ty dệt thất bại thành một đế chế khổng lồ. Tuy nhiên, Buffett hiện nay không còn kỳ vọng một sự thần kỳ tương tự sẽ xảy ra trong vòng 50 năm tới.