Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Người siêu giàu
giau
(TBTCO) - Năm 2013, Việt Nam được ước tính có khoảng 110 người siêu giàu, tức là người có tài sản khoảng 30 triệu USD trở lên. Trong khi đó, con số này vào năm 2003 là khoảng 34 người.
(TBTCO) - Người siêu giàu gốc Nga và Ấn Độ đang thống lĩnh danh sách “câu lạc bộ 15 người siêu giàu" tại Anh, với giá trị tài sản chiếm khoảng 29% đối với 3 người gốc Nga và 22% đối với 3 người gốc Ấn Độ. Đây là danh sách do Wealth-X Group có trụ sở tại Singapore công bố.