Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa người vay nợ
nh
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
luat pha san 2014
(TBTCVN) - Luật Phá sản 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 với một số điểm thay đổi so với Luật Phá sản hiện hành (2004), trong đó nổi bật là việc đưa vào cơ chế Quản tài viên. Doanh nghiệp có khá nhiều băn khoăn, lo lắng xung quanh điều khoản này.