Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguồn cầu trái phiếu
(TBTCO) - Nguồn cung trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp tuần từ 28/10-1/11 được duy trì tốt với 4,5 nghìn tỷ đồng và 4,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Nhu cầu được dự báo sẽ ở mức hạn chế, do bị tác động bởi yếu tố tâm lý lo ngại chi phí vốn có thể bị biến động trong thời gian tới.