Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguồn cung thịt lợn cuối năm
sản phẩm từ thịt
(TBTCO) - Để đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng thịt lợn, đặc biệt dịp cuối năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp vừa qua của Ban Chỉ đạo đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có kịch bản chi tiết từng tháng, tránh để thiếu hàng.