Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguồn lực
ung thư
(TBTCO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số ca mắc ung thư sẽ tăng 81% tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vào năm 2040 do thiếu nguồn lực đầu tư cho việc phòng ngừa và điều trị căn bệnh nguy hiểm này.
nông dân
(TBTCO) - Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên tập trung vốn tín dụng một cách tích cực và nhanh hơn các lĩnh vực khác. Đồng thời, thời gian qua Nhà nước đã bố trí rất nhiều kinh phí cho các chương trình nông thôn thông qua nhiều đề án, chương trình của các bộ, ngành.
hn
(TBTCO) - Một trong những nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trong năm 2020 sẽ là tập trung tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể về thể chế để khai thông, giải phóng tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực.
thu
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết tựa đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững". TBTCO trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước. Theo đó, nguồn kinh phí cho hoạt động này có thể từ nhiều nguồn lực, từ ngân sách nhà nước hay các nguồn viện trợ, tài trợ...
thu
(TBTCO) - Theo Thủ tướng, nguồn lực phát triển đất nước không phải là “rừng vàng, biển bạc” mà chính là gần 100 triệu người đoàn kết, trên dưới một lòng, quyết tâm xây dựng Tổ quốc.
Nam Định
(TBTCO) - Ông Đoàn Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, một trong những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của Nam Định là khuyến khích xã hội hóa các nguồn lực; kêu gọi người dân Nam Định trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng quê hương.
Bắc Giang
(TBTCO) - Bắc Giang đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) như 100 xã đạt chuẩn NTM, huy động nguồn lực lớn, cơ bản xóa nợ đọng, đời sống người nông dân được nâng cao.
Toa dam
(TBTCO) - Các doanh nghiệp (DN) cần tập trung hơn vào việc xây dựng một khuôn khổ thuế lao động toàn diện, chú trọng vào việc có được những năng lực chuyên môn về thuế, cấu trúc thuế lao động. DN sẽ cần một chiến lược thuế lao động phù hợp với chiến lược tổng thể về thuế và kinh doanh.