Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguồn lực
vay nợ
(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần chủ động nguồn lực tài chính, nghiên cứu vay vốn theo phương thức tự vay, tự trả trên thị trường trong nước hoặc quốc tế, không có bảo lãnh chính phủ để đảm bảo cơ cấu lại các khoản nợ công, giảm tỷ trọng nợ vay nước ngoài.
xk
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, thành viên Hội đồng Thương hiệu quốc gia (THQG) cho rằng, việc xây dựng THQG không thể chỉ dựa vào một nguồn lực nào đó mà cần có sự tổng hợp các nguồn lực, nhất là các nguồn lực từ bên ngoài và chúng ta phải biết tận dụng.
an sinh
(TBTCO) - Nguồn lực thực hiện trợ giúp xã hội tại Việt Nam còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước (NSNN) và đóng góp của người dân. Để thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH) hiệu quả hơn cần huy động nhiều nguồn lực, nhất là sự tham gia đóng góp của khu vực tư nhân và các đối tác xã hội.
BT
(TBTCO) - Sáng 16/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.
Giết mổ lợn
(TBTCO) - Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp (DN) kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn vừa qua cho thấy đang có nhiều bất cập, khó khăn cần phải tiếp tục tháo gỡ để thu hút nhiều hơn DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
NTM
(TBTCO) - Ở Việt Nam, hệ thống các chính sách huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới (NTM) khá đa dạng. Tuy nhiên, nguồn lực xây dựng NTM thời gian qua chủ yếu vẫn là nguồn đầu tư công và nguồn tín dụng. Mức độ tham gia của doanh nghiệp (DN), các tổ chức còn ít.
kiểm toán
(TBTCO) - Đất đai, tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật lại chưa nghiêm. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong lĩnh vực này và cần phải sớm khắc phục.
Tam nông
(TBTCO) - Với 4/18 huyện, thị xã và 297/386 xã về đích nông thôn mới, Hà Nội được Trung ương đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới.
cai
(TBTCVN) - Kinh tế tư nhân (KTTN) đã được khẳng định là động lực quan trọng để phát triển kinh tế và cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể trở thành nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam.