Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguồn tài chính
khoa
(TBTCVN) - Ứng phó với biến đổi khí hậu là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Để san sẻ bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước (NSNN), cần thiết phải huy động nguồn tài chính từ xã hội để đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đưa ra các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài chính từ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, giúp giảm chi cho NSNN.
(TBTCO) - Nguồn tài chính để hỗ trợ cho việc sản xuất vắc xin không còn tập trung ở những nhà sản xuất lớn, mà đã tiếp cận đến DN sản xuất nhỏ hơn ở những nước đang phát triển.