Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguồn thu ngân sách
sản xuất, kinh doanh, nguồn thu ngân sách
(TBTCVN) - Vượt lên yếu tố không thuận lợi, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước tại Cà Mau vẫn đạt mức cao so với những năm gần đây. Lũy kế tổng thu 10 tháng năm 2020 ước đạt 5.097,5 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán và bằng 90% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 8,8% so với số thực thu cùng kỳ năm 2019.
Cán bộ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp tìm hiểu chính sách mới
(TBTCVN) - Từ năm 2015 - 2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã đảm bảo làm thủ tục thông thoáng cho lượng hàng hóa XNK đạt kim ngạch hơn 500 tỷ USD, với hơn 266.700 lượt doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan; tổng số thu ngân sách hơn 530.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán hơn 12.000 tỷ đồng.
Ảnh: minh họa
(TBTCVN) - Hơn 4 năm trước, trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng than phiền về tình hình “ngân sách “đi dây” mà trong những năm tới, có thể đứt dây thì chúng ta chết”.
chi-cục-thuế-thành-phố-nha-trang.jpg
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Khánh Hòa thu ngân sách mới đạt 35,5% dự toán pháp lệnh, bằng 69,8% so với cùng kỳ thực hiện. Đáng chú ý, hầu hết các khu vực thu đều có số nộp ngân sách sụt giảm nghiêm trọng.
Bộ Tài chính đã dự toán sát hơn các nguồn thu ngân sách
(TBTCO) - Trong phiên thảo luận tại hội trường của Quốc hội ngày 31/5, phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, để đảm bảo tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã dự toán sát hơn đối với một số khoản thu ngân sách.
Đinh tiến dũng
(TBTCO) - Phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội (ĐHQB) nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, để đảm bảo tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN), vừa qua, Bộ Tài chính đã dự toán sát hơn đối với một số khoản thu.
tham dinh
(TBTCO) - Ông Trần Kha công tác tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh. Trước đây, khi đơn vị của ông được giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thì trong đó có thể hiện phần chi từ nguồn thu phí thẩm định các công trình liên quan đến lâm nghiệp.