Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguy cơ mất an toàn VSTP
(TBTCO) - Mức thù lao 100 nghìn đồng/tin sẽ được trả cho người cung cấp thông tin chính xác về nguy cơ mất an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), tại bếp ăn tập thể quy mô lớn trong các khu công nghiệp; khu chế xuất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.