Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Ái Quốc
bác hồ
(TBTCO) - Ra đời vào một mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành mà trong đó có nhiều mùa Xuân trở thành mốc son không thể phai mờ.
Lenin tuyên bố thành lập Chính quyền Xô Viết Nga
(TBTCO) - Một thế kỷ đã đi qua nhưng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng, khẳng định sức sống, giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử của mình.
Kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(TBTCO) - Từ nhiều năm nay, một số nhà nghiên cứu, giới trí thức và không ít người trẻ, đã nêu câu hỏi chuyến rời đất nước ngày 5/6/1911 của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Sài Gòn sang Pháp, sang phương Tây là sự xê dịch tình cờ, ngẫu nhiên hay là sự lựa chọn có chủ đích mang tính khoa học, cách mạng?
bac ho
(TBTCO) - “Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới”(1).