Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Chiến Thắng
TT NXP
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
dự án bãi biển Phoenix
(TBTCO) - Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc thu hồi Dự án Phát triển bãi biển Phoenix là do nhà đầu tư không góp vốn điều lệ như cam kết, nếu sau này nhà đầu tư có đầy đủ năng lực tài chính để sẵn sàng thực hiện dự án, tỉnh sẽ xem xét lại.