Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Hiệp Thống
khai giảng năm học
(TBTCO) - Thay vì mỗi trường chọn một ngày, năm học 2015-2016 tất cả trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ khai giảng vào sáng 5/9.
năm học mới
(TBTCO) - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, Hà Nội sẽ thành lập 5 đoàn thanh tra, kiểm tra tại các quận, huyện để kiểm tra việc thu phí đầu năm mới 2014-2015 và sẽ xử lý nghiêm nếu các trường có sai phạm.