Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Hồng Sơn
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
(TBTCO) - Chiều ngày 31/3, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ công bố dự án “Nâng cao năng lực quản trị công ty của các Ngân hàng thương mại Việt Nam”.
No xau
(TBTCO) - Tháng 10 tới, Quốc hội sẽ báo cáo về giám sát tối cao đối với 3 lĩnh vực tái cơ cấu. Khi đó sẽ đánh giá lại để khẩn trương làm tiếp các bước còn lại trong năm 2015, nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu.