Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguyễn hùng dũng
c
(TBTCO) - “Thương hiệu là tài sản, là yếu tố sống còn của các tập đoàn kinh tế. Bên cạnh đó, việc làm gì để có thương hiệu mạnh phải trở thành nội dung quan trọng nhất của các tập đoàn kinh tế trong đó có PVN”.