Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguyễn mại
Âm nhạc
(TBTCVN) - Nhìn lại thị trường âm nhạc năm 2019, chúng ta đều thấy được sự nở rộ và cực kỳ sôi động của nhiều dòng nhạc khác nhau, xu hướng âm nhạc của giới trẻ cũng đa dạng hơn bao giờ hết.
NVK
(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sáng 21/11, đa số các đại biểu không đồng tình với phương án thay đổi cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý luật, pháp lệnh như đề xuất của cơ quan soạn thảo.
TT
(TBTCO) - Ghi nhận ý kiến cần tính toán lại số lượng địa phương tham gia vùng, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu việc phân chia lại vùng kinh tế, từ 6 vùng và 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) trước đây thành 7 vùng với 2 vùng KTTĐ.
FDI
(TBTCO) - Trong bối cảnh hội nhập, cần có nhận thức, quan điểm đúng đắn, không tô hồng, nhưng cũng không chỉ thấy mặt trái, mặt tiêu cực, mà thiếu căn cứ thực tiễn khi đánh giá quá trình phát triển một lĩnh vực hoạt động quan trọng như thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)...
may cu
(TBTCO) - Điểm quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực quản lý nhà nước thì mới ngăn chặn được việc “nhập khẩu rác” vào Việt Nam. Còn chỉ có một thông tư như này mà hy vọng Việt Nam không trở thành “bãi rác” của thế giới thì là điều viển vông...
công nghiệp hỗ trợ
(TBTCO) - Sau 14 năm từ khi có chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), nước ta vẫn chưa định hình được những sản phẩm CNHT cần tập trung xây dựng, giá trị gia tăng của sản phẩm khá thấp, chủ yếu là gia công, lắp ráp; còn phần lớn CNHT công nghệ cao do doanh nghiệp FDI thực hiện.