Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
ảnh: Vinamilk
(TBTCVN) - Sự đổi mới nhận thức lý luận và cụ thể hóa những đặc trưng của mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang tiếp tục được hoàn thiện trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, qua đó tạo ra những động lực lớn hơn cho phát triển kinh tế.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu như Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ đã cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu.
Đến nay, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã diễn ra ở hầu hết các cơ quan nhà nước thuộc các bộ
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước.
dệt may
(TBTCVN) - Tác động của dịch Covid-19 đã, đang và sẽ tiếp tục “ăn mòn” doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp (DN). Vì vậy, tự bản thân mỗi DN cần phải đề ra những chiến lược sản xuất, kinh doanh mới để trụ vững trong giai đoạn này, cũng như có thể sớm phục hồi, tăng trưởng sản xuất khi hết dịch.
Tự chủ tài chính đã giúp nhiều bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ.
(TBTCVN) - Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục đẩy nhanh lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công, tiến tới tính đủ chi phí, góp phần nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị này; cùng với đó, tính đến việc hỗ trợ các chính sách xã hội và hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân gây ách tắc
(TBTCVN) - Vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) ước thanh toán 7 tháng năm 2019 được hơn 4.650 tỷ đồng, đạt 25,84% kế hoạch được giao.
Việc khoán kinh phí sử dụng xe công đã tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN về việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (QLSDTSC) sau hơn 1 năm nhìn lại.
Cắt giảm quy định tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán.
(TBTCVN) - Mặc dù thời gian có hiệu lực của nghị định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính chưa nhiều, nhưng qua đánh giá sơ bộ của Bộ Tài chính cho thấy đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.
Cần đẩy nhanh việc tự chủ tài chính
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, trong cơ cấu chi ngân sách, chi thường xuyên đã giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, chi thường xuyên chủ yếu là chi con người, nên việc điều chỉnh, cơ cấu lại phụ thuộc nhiều vào kết quả thực hiện tinh giảm biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.