Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguyễn ngọc sự
(TBTCO) - Đó là thông tin ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) vừa cho biết. Theo đó, khoản nợ 600 triệu USD sẽ được hoán đổi lấy trái phiếu do DATC phát hành có thời hạn 12 năm, lãi suất đơn 1%/năm, thanh toán cả gốc và lãi một lần khi đáo hạn.
(TBTCO) - Ngày 27/9/2013 tại Tập đoàn Công nghiệp Tầu thủy Việt Nam (Vinashin) diễn ra lễ bàn giao trái phiếu giữa Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp Việt Nam (DATC) hoán đổi nợ của Vinashin với 18 tổ chức tín dụng.