Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguyễn phú trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.
(TBTCVN) - Vào lúc cuối nhiệm kỳ, trong một hội nghị đặc biệt quan trọng như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc đến “thép không hề biết sợ”, bởi trong ông luôn đau đáu nỗi niềm phải duy trì dài lâu khí thế chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng cho nhiệm kỳ sau và nhiều nhiệm kỳ sau nữa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(TBTCO) - Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
dai hoi
(TBTCO) - Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
trong
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những thành tích đạt được trong 90 năm qua đã khẳng định MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta.
Ảnh đại diện
(TBTCVN) - Trong khi một số thể chế đa phương đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, ASEAN đã thành công trong việc duy trì ổn định các hoạt động, giữ vững vai trò, vị thế của mình trong năm qua.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.
(TBTCVN) - Mong muốn của Việt Nam có thể tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 theo hình thức trực tiếp, thay vì trực tuyến đã không thể thực hiện được khi đại dịch Covid-19 vẫn quần thảo dữ dội trong ASEAN.
TBT
(TBTCO) - Sáng nay (12/11), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. TBTCVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
tbt, ctn
(TBTCO) - Sau khi được chính thức công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 20/10-10/11/2020, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
TBT
(TBTCO) - Sáng 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định bổ nhiệm 9 đại sứ mới và tiếp hơn 30 đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023.