Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Quang Cung
Các DN ngành XM Việt Nam vẫn thiếu một chiến lược phát triển bền vững
(TBTCVN) - “Các doanh nghiệp (DN) sản xuất xi măng không nên coi xuất khẩu (XK) là “giải pháp tình thế” để tiêu thụ sản phẩm khi cung vượt cầu; ngược lại cũng không nên coi thị trường nội địa là “cứu cánh” khi cửa XK gặp khó”.