Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguyễn quang thành
hoi thao BOT
(TBTCO) - Trong điều kiện ngân sách nhà nước chi cho đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn hẹp thì việc thực hiện đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng BOT rất quan trọng và cần thiết. Vấn đề đặt ra là cần có cách thức quản lý, tăng cường tính minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư...
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Hoạt động Kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết luận, kiến nghị kiểm toán được khai thác, sử dụng hiệu quả. Do vậy, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, dự kiến làm rõ các quy định về chế tài, thẩm quyền xử lý trong Luật KTNN sửa đổi.
thăm thương, bệnh binh
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sáng ngày 17/7/2016, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành dẫn đầu Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại tỉnh Nghệ An.