Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguyễn quang tiến
điện thoại
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN về những giải pháp để quản lý thuế trong nền kinh tế, ông Nguyễn Quang Tiến - Phó trưởng Ban cải cách và Hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) cho biết, "việc quản lý thuế trong lĩnh vực này là một thách thức đổi với ngành Thuế hiện nay".
cat giam thue
(TBTCO) - Thời gian thực hiện các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế là tổng hợp các hoạt động của một quá trình trong hệ thống các qui định pháp lý về công tác quản lý thuế. Việc thu hẹp khoảng thời gian, cũng đồng nghĩa với việc phải làm giản lược bớt được các công đoạn trong qui trình đó.