Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Quốc Toàn
NQT
(TBTCO) - Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Nam Á, ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng Nam Á đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.