Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Sĩ Cương
LVT
(TBTCO) - Những sai phạm trong công tác xét tuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và giải pháp khắc phục là chủ đề được các đại biểu đặt nhiều câu hỏi chất vấn nhất trong phiên chấn vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chiều 16/11.
NSC
(TBTCO) - Sáng 4/11, Quốc hội đã thảo luận về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp.
NSC
(TBTCO) - Chiều 23/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Trưng cầu ý dân (TCYD). Đây là lần đầu trong lịch sử lập pháp, Quốc hội có Luật về TCYD mặc dù điều này đã được quy định trong Hiến pháp năm 1946 cho đến Hiến pháp năm 2013.
Nghia
(TBTCO) - Sáng 29/5, các ĐB Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). PV TBTCVN ghi nhận lại các ý kiến thảo luận tại tổ của Đoàn Đại biểu TP.Hồ Chí Minh và Ninh Thuận.