Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguyên tắc giao dịch cổ phiếu
Jesse Lauriston Livermore
(TBTCO) - “Không có gì mới mẻ trên Phố Wall, vì đầu cơ vẫn sẽ luôn như những ngọn đồi, những gì thị trường chứng khoán diễn ra hôm nay đã xảy ra trước đó và sẽ xảy ra trong tương lai”.