Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nguyên tắc hoàn trả vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn
điện nông thôn
(TBTCO) - Theo dự thảo quy định của Bộ Tài chính, việc xử lý và hoàn trả vốn đầu tư của dự án cấp điện nông thôn khi thực hiện bàn giao sẽ theo 2 nguyên tắc.