Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Thành Đô
trang 6
(TBTCVN) - Trong thời gian tới, nguồn vốn ODA cho Việt Nam sẽ ngày càng bị thu hẹp và có thể không còn từ năm 2018. Do vậy việc nghiên cứu để chuyển phương thức huy động, sử dụng và quản lý các nguồn vay nước ngoài (vay ưu đãi, vay thương mại) trong bối cảnh mới ngày càng cấp thiết.
nợ công vẫn ở ngưỡng an toàn
(TBTCVN) - Đây là nhận định của ông Nguyễn Thành Đô - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính khi trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam về quản lý an toàn nợ công.
(TBTCO) - Số tiền này tương đương trị giá 105 triệu Saudi Riyal vừa chính thức được ông Nguyễn Thành Đô, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) và ông Mohammed S. Al - Arifi, Vụ trưởng Vụ châu Á, Quỹ Phát triển Ả rập xê út (SFD) ký vào ngày hôm nay (5/12).