Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Thị Ánh Viên
av
(TBTCO) - Tổng cục Thể dục Thể thao vừa công bố kết quả bình chọn vận động viện (VDV), huấn luận viên (HLV) tiêu biểu năm 2015. Kết quả, kình ngư người Cần Thơ – Nguyễn Thị Ánh Viên (Đoàn Thể thao Quân đội) đã đứng thứ nhất với 1.031 điểm bầu chọn ở hạng mục VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2015.
(TBTCVN) - Tầm cao hơn, nhưng thú vị là mọi hy vọng “phi nước đại” của thể thao Việt lại trông vào các gương mặt trẻ. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc 5 gương mặt trẻ nổi bật của Thể thao Việt Nam 2014.