Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Thị Hồng Hạnh
NTL
(TBTCO) - Vấn nạn tín dụng đen những năm gần đây đã tăng lên khá nghiêm trọng cả về quy mô, hậu quả và tính chất tinh vi, phức tạp. Không ít người dân vì cả tin, thiếu kiến thức về pháp luật đã rơi vào “bẫy” tín dụng đen dẫn đến mất cơ nghiệp, thậm chí ảnh hưởng cả về tính mạng...