Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nhà báo điều tra
bao
(TBTCO) - Hơn 100 phóng viên và các nhà quản lý báo chí đã tham gia Hội thảo “Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế về nghiệp vụ báo chí điều tra” diễn ra mới đây tại Hà Nội.