Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhà đầu tư nước khoai
(TBTCO) - Về mặt quan điểm, cơ quan quản lý không phản đối việc các Sở GDCK đưa ra các sản phẩm mới. Tuy nhiên, các sản phẩm mới ra đời phải gắn liền với lộ trình và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN cho biết.