Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nhà đầu tư trong nước đẩy giá bất chấp CPI
phiengiaodich23.9
(TBTCO) - Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới cũng là thời điểm thị trường quay lại trạng thái giao dịch bình thường do không còn ảnh hưởng từ hoạt động giao dịch cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Xu hướng tích cực vẫn được duy trì do nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh giao dịch, chấp nhận mạo hiểm mặc dù thông tin về CPI tháng 9 có khả năng cao.