Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhà ga quốc tế Đà Nẵng
Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng
(TBTCO) - Nhà ga hành khách quốc tế mới được thiết kế với tổng diện tích khoảng 40.000m2 sàn gồm 2 công trình đi và đến tách riêng biệt, tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 3.200 tỷ đồng.