Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhà máy Nestlé Bình An
milo
(TBTCO) - Nestlé khánh thành phân xưởng sản xuất mới trị giá 37 triệu USD tại nhà máy Nestlé Bình An, thuộc khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. Sự kiện này đã khẳng định niềm tin và cam kết của công ty đối với thị trường Việt Nam trong điều kiện kinh tế còn khó khăn.