Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nhà máy xơ sợi Đình Vũ
n
(TBTCO) - Việc phải đi giải cứu một dự án sau khi đã được đầu tư còn phức tạp và gian khổ hơn việc đầu tư dự án rất nhiều. Đó chính là đặc thù và là hành trình gian nan nhằm vực dậy các dự án khó khăn của ngành Công Thương trong đó có dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ.
Các dự án kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí là một trong những nguyên nhân
(TBTCVN) - Sau khi được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) tiếp tục được Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện.