Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhà ở miễn phí
tinh nguyen thi
(TBTCO) - Năm nay dù là kỳ thi 2 trong 1, số lượng thí sinh về Hà Nội dự thi giảm so với mọi năm, tuy nhiên giá phòng trọ vẫn khá cao, khiến phụ huynh và sĩ tử lên Hà Nội dự thi vẫn gặp không ít khó khăn khi đi tìm chỗ thuê trọ.