Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhà sản xuất nông nghiệp
nong nghiep
(TBTCO) - Để nông sản Việt cạnh tranh được với các sản phẩm "ngoại", doanh nghiệp và nhà sản xuất nông nghiệp cần áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, giá thành...