Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
hsx
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo đề nghị 10 công ty nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019.
dau
(TBTCO) - HNX cho biết, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã Ck DPS) bị nhắc nhở do vi phạm công bố thông tin từ 3 lần trở lên trong vòng một năm, thuộc trường hợp tổ chức niêm yết bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế niêm yết tại HNX.
vp
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn này bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường do vi phạm công bố thông tin 3 lần kể từ ngày 1/1/2018.
ck
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có văn bản nhắc nhở và công bố danh sách các công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2017.
bao
(TBTCO) - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có văn bản nhắc nhở và công bố danh sách các công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính quý I/2017.
dsc
(TBTCO) - Kiểm tra TP. Hồ Chí Minh, Tổ công tác của Thủ tướng truyền đạt ý kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở Thành phố về nhiều vấn đề nóng, “như vụ quán cà phê Xin Chào, nói nhỏ như cái móng tay là người dân không thể chấp nhận được”.
PNC
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản nhắc nhở chậm công bố thông tin biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với CtyCP Văn hóa Phương Nam (mã Ck PNC).
sg
(TBTCO) - Sở GDCK TP. HCM vừa có quyết định nhắc nhở trên toàn thị trường đối với Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist ( mã Ck STT).
ck
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có văn bản nhắc nhở và công bố danh sách các công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016.